Titulinis Skelbimai Krovinių vienetai su padėklais

Krovinių vienetai su padėklais

0 4561

Krovinių vienetai su padėklais. Krovinių vienetams iki 1 tonos suformuoti yra naudojami plokšti padėklai, kurių paviršiaus matmenys 800 mm x 1200 mm. Toldų padėklų naudojimas teikia galimybę:

  • mechanizuoti krovimo ir iškrovimo bei sandėliavimo darbus;
  • sumažinti krovinių transportavimo laiką;
  • geriau panaudoti keliamuosius transportavimo jrengimus;
  • racionaliau panaudoti transportavimo priemones ir sandėlių plotą bei tūrj.

Plokšti padėklai yra naudojami ne tik krovinių vienetams transportuoti, bet ir jiems sandėliuoti. Krovinių vienetams formuoti naudojamos taip pat metalinės konstrukcijos dėžiniai padėklai. Tiek plokščių, tiek dėžinių padėk­lų konstrukcija leidžia juos pakelti, vežti ir sudėti j rietuves specialiais šaki­niais krautuvais.

Platformės paketavimai ir kroviniai (perkraustymo paslaugos)

Platformės — šešiaašiams ir aštuoniaašiams vagonams sverti. Nustačius svars­tykles automatiniu režimu, sverti galima dinaminėje būklėje — vagonams riedant.

Geležinkelyje yra naudojamos automatinės svarstyklės, kuriomis galima pasverti visą geležinkelio sąstatą, jam riedant nedideliu greičiu per svarstyk­les. Tai elektrotenzometrinės svarstyklės, kuriomis galima sverti ištisus gele­žinkelio sąstatus tiek statinėje, tiek dinaminėje būklėje. Šios svarstyklės turi distancini atskaitomąji mechanizmą, kuris automatiškai registruoja svėrimo rezultatus.

kroviniu-gabenimas-smulkus

Geležinkelio prekių stotys ir sandėliai yra aprūpinti kėlimo ir transporta­vimo jrengimais, kurie reikalingi vagonų pakrovimo ir iškrovimo darbams, taip pat išdėstant sandėliuose krovinius jų laikino saugojimo vietas. Šie iren­gimai savo keliamąja galia ir našumu privalo atitikti apdorojamų kroviniti apimtj, kad jie nesusikauptų geležinkelio prekių stotyse ir būtų laiku išsiųsti krovinių gavėjams.

Paketavimo privalumai:

  • sutaupoma daug darbo jėgos, palengvinamas rankų darbas;
  • mechanizuojami krovos darbai;
  • sutrumpėja krovos darbų laikas;
  • geriau panaudojamos transporto priemonės;
  • mažiau sunaudojama tvirtinimo itrišamųjų medžiagų;
  • mažėja savikaina.

7 lentelė. Konteinerių matmenys pagal ISO standartus

Konteawri
ų
žymėjimas
Išoriniai matmenysVidiniai matmenysPa-

kro- vimo tūris,

tn3

Pa­kro­vano masė, tMasė
DRISOUICilgis,
mm
aukš- tis,

mm

plotis, mmilgis,
nun
aukš- tis,

171m

plotis, mmnonti-
nali, t
mak­simali, kg
A1 45090080011
B1 6501 30095021
C1 9001 4201 10030,75
D2 1002 50013251 9882 0901 2005,02,22,5
E2 600.2 50021002 5502 0901 98010,54,45,0
F1 D10 •2 9912 43824382 8252 1802 31514,38,71010160
G1 C206 0582 43824385 9052 1802 31530,018,02020320
1 CC6 0582 59124385 9052 3802 31532,520
H1 B309 1252 43824389 0302 2282 31546,922,12525400
1 BB9 1252 59124389 0302 3802 32547,9
K1 A40121922 4382438120192 2282 32562,2273030480
1 AA121922 5912438120192 3802 32566,3

Konteinerių – krovinių vienetų klasifikacija parodyta lentelėje. Kadangi konteineriai yra gaminami standartinių matmenų, juos galima vežtl įvairiomis transporto priemonėmis: lėktuvais, sunkvežimiais, geležinke­liu, taip pat jūrų transportu.

šaltinis: http://skelbimass.lt/kroviniu-pervezimo-vienetai-be-padeklu-paketavimas/

Panašūs straipsniai